Een blog om te kijken hoe creativiteit zich kan ontwikkelen......
-of toch niet?-

Thats the question!

Groet, Sproet...(alias Hermien)

maandag 19 maart 2018

left overs...restjes

speciaal voor jou..(especially for you):Marianne design


een mislukt kaartje versneden en kleine vierkantjes voor kaartjes gebruikt
cut a failed card into small squares to make new cardsnext card I must draw a little more straight☺
de volgende moet wat rechter☺


zaterdag 17 maart 2018

Spring VI/voorjaar VI

another scribbly bird landed on a card  (they are lovely!)
weer een scribbly bird die op mijn kaart landde (ze zijn toch zo leuk!)


text (SA) white embossed on the left and right
tekst (SA) wit geembossed links en rechts

 

some extra color (posca)
wat extra kleur (posca)

the last of the spring series!I hope you enjoyed!
de laatste van de voorjaars serie, ik hoop dat jullie het leuk vonden!

donderdag 15 maart 2018

Spring V/voorjaar V

I don't know the brand of this stamp, it belongs to my friend ..this card didn't want to become 'my' card ..I tried several things and I am not totally happy with the final product, but I know about taste and differences so maybe some of you really like this☺☺♥♥♥???

ik weet niet welk merk stempel dit is, het is eens stempel van een vriendin..deze kaart wilde maar niet 'mijn' kaart worden, ik heb van alles geprobeerd en ben nog niet helemaal happy van het eindproduct maar goed, smaken en verschillen, je weet maar nooit, voor hetzelfde geld zijn sommige van jullie er heel happy mee ☺☺♥♥♥???
dinsdag 13 maart 2018

spring IV/voorjaar IV

ok, I know, this echinacea is a summerflower, but I wanted it on this card (Different colors)
ok, ik weet het, deze echinacea is meer een zomerbloem, maar ik wilde em op deze kaart (different colors)used a white and yellow posca pen to color the flower
gebruikte een witte en gele posca pen om de bloem te kleuren


text Celebrate: no brand (china)
tekst Celebrate: merkloos(china)
zondag 11 maart 2018

spring III/voorjaar III

and of course, the tulip is thé flower representing spring, so there it is! (art specially)
en natuurlijk moest de tulp ook op een voorjaarskaart, dus hier is ie! (art specially)posca pink pen
posca paarse pen
and some stamps
Numbers on the left/cijfers links: carabelle studio
Numbers on the right/cijfers rechts : stampers anonymus
circleburst/cirkelvormen: crealies


vrijdag 9 maart 2018

spring colors II voorjaarskleurtjes II

and an early bird ☺ (scribbly birds dina wakley)landed on this card
en een vroege vogel ☺ (scribbly birds dina wakley) landde op deze kaart


I think he(she) is happy! 
ik denk dat hij (zij) wel blij is!


andere stempels:
Cirkels/circles :China
Hart takjes branches with small hearts : Carabelle studio
Cijfers/numbers: Stampers anonymus

woensdag 7 maart 2018

spring colors? voorjaarskleurtjes?

while winter has finally arrived (I am writing this in february), I decided to use some jolly colors for the next series, red and yellow where screaming for some attention so...

buiten is het wit (ik schrijf dit in februari) en ik had ineens zin om wat vrolijke kleurtjes te gebruiken en rood en geel schreeuwden om wat aandacht dus...............


took an A4 piece of heavy printerpaper and my gelliplate,
nam een vel stevig printerpapier en mijn gelliplate
applied paint stencils and gesso
wat verf erop wat stencils en gesso
some stamps
wat stempels
for the background
voor de achtergrond

and some stamps on top!
en wat stempels bovenop
(CS and AS)
Happy birthday Henk☺
van harte gefeliciteerd Henk ☺

maandag 5 maart 2018

the last one, de laatste


the last card of this series  was embossed with the leaf and text by CS  (birgit koopsen design) and I used the triangle mask (also CS birgit koopsen design) with some gesso de laatste kaart uit de serie: embosste de bladstempel en tekst (CS birgit koopsen design) en ik gebruikte het triangle masker (ook van CS birgit koopsen design) met wat gesso
zaterdag 3 maart 2018

ehmm...


you may think of a post titel☺
jullie mogen zelf de titel bedenken☺


the big heart (CS) and dymolabel text, together with some handwriting ..thats all folks! supersimple☺
het grote hart (CS) en een twee stukjes tekst met de dymo gemaakt, samen met wat handgeschreven tekst, dat is alles, supersimpel!


donderdag 1 maart 2018

the same series, uit dezelfde serie


on this card I stamped a part of the peacock feather (CS, Birgit K. design) to create a kind of flowers..my intent with both cards (27 february and this one) was to use a stamp not as it was supposed to be..

op deze kaart stempelde ik de pauweveer (CS, Birgit K design) om daarmee een soort van bloem te verbeelden, mijn bedoeling met deze twee kaarten, die van 27 februari en deze, was om een stempel anders te gebruiken dan dat de bedoeling is..this one in my fav colors☺
mijn favoriete kleurtjes ☺


see you soon!

dinsdag 27 februari 2018

back again! weer terug

planning a moving takes a  lot of energy (and especially when already fysically challenged ☻) but there are moments ..

een verhuizing plannen neemt een boel energie (en vooral als je al wat lichamelijk 'uitgedaagd' bent ☻) maar er zijn momenten....
I embossed the closed flower (carabelle studio, Birgit Koopsen) to create a 'big flower', the background colors are peeping through, the right side I painted black and covered a part with shimmering green-blue paint, the text is also by CS, Birgit Koopsen design

Ik embosste de gesloten bloemknop (Carabelle studio, Birgit Koopsen)  meerdere keren waardoor een grote bloem ontstond, de kleurtjes van de achtergrond zie je erdoor heen piepen...rechts verfde ik eerst zwart en toen met wat groen-blauwe metallic verf gekliederd...de tekststempel is ook van CS, Birgit Koopsen design


doodled a little
een beetje gedoodled..


woensdag 14 februari 2018

totally messed up compleet verknald


the inspriration was gone, I was afraid...but I painted over the messed up card en tried again...the profit of mutilayers is a distressed look.. stamped (embossed) this beautiful butterfly by Penny Black, used white gesso around the stamp and stamped numbers by Gummiapan and small circles by crealies


de inspiratie was weg was ik bang..maar ik verfde over een mislukte kaart, wat kleurtjes en vervolgens embosste ik die leuke vlinder van Penny Black, eromheen met gesso de kaart wit gemaakt en weer wat weggepoetst, t gaf een lekker sleets uiterlijk cijfers van Gummiapan en cirkels van Crealiesmaandag 12 februari 2018

simple using leftovers..simpel met restjes

a small red card using a scrap of paper I found, it was painted red with black stripes, years ago I made it during a workshop in the graphic museum in Groningen

een klein kaartje waarbij ik een stukje papier gebruikte dat rood geverfd was met zwarte strepen, jaren geleden tijdens een workshop in het grafisch museum in Groningen gemaaktembossing this nice little tree and text (simon says)
embosste dat leuke boompje en tekst (simon says)the base for this small card was a piece of decorated paperpad paper, stamped and embossed two Carabelle studio stamps text stamp by DC

de basis voor dit kleine kaartje was een stukje van een papierblokje met gedecoreerd papier, stempelde en embosste twee carabelle studio stempels, tekst van DC

zaterdag 10 februari 2018

Back again!? Weer terug?!

for those who missed my postings last month (ok, a little longer ☺)I did not go anywhere, but we bought a new home and were busy finding all the paperwork needed for our new mortgage, and believe me, it was a big big big ton of work! But now the mortgage is arranged and we also sold our own house (yeah!) now, between packing and cleaning up I found some time to make a few cards..(being stressed is not inspirational ☻)

voor iedereen die mijn postings miste de afgelopen maand (ok, iets langer ☺): ik was niet op reis maar we kochten een nieuw huis en daarna snoeidruk met het voor elkaar krijgen van alle papieren voor de nieuwe hypotheek, een flinke klus (en zo niet mijn hobby!)Maar de hypotheek is geregeld, ons eigen huis intussen ook verkocht (YES) en nu, tussen het inpakken en poetsen door, vond ik wat tijd om een paar kaartjes te maken (stress is niet bevorderlijk voor de inspiratie!)


In my stash leftovers I found a gelliprinted strip of paper, the colors where not so bright, not my taste, so I decided to make two simple simular cards by stamping a row of trees (Simon says) and painting around

In mijn voorraadje restjes vond ik een smalle strook papier bedrukt mbv de gelliplate, de kleuren waren niet zo helder (niet zo mijn smaak) dus ik besloot er twee gelijksoortige kaartjes te maken door een rij boompjes te stempelen (Simon says) en eromheen te verven

Text stamps by DC and  ehmmm 

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails